agung

Posts Tagged ‘Pendidikan


Sebagai seorang Pendidik yang baik kita wajib mempunyai PROTA (program tahunan) secara Administrasi setiap kelas dan mata pelajarannya,
berikut ini adalah contoh program tahunan untuk semua mata pelajaran kelas 1 sampai kelas 3 tematik :

PROTA tematik kelas 1

PROTA tematik kelas 2

PROTA tematik kelas 3

Iklan